Managementtrainingen

Resultaatgericht Management (3 daags)

Steviger sturen op resultaten en verwachtingen? En dit in een omgeving waar u met minder mensen meer moet bereiken? In de training Resultaatgericht Management ontdekt u dat dit goed samengaat met een mensgerichte manier van leidinggeven. Dankzij de principes van Resultaatgericht Management. U leert de principes toepassen in uw eigen praktijk zodat u daadwerkelijk meer resultaat behaalt. Omdat de medewerker zelf invloed heeft op de condities waaronder hij het resultaat kan realiseren, vergroot u het werkplezier, terwijl u tegelijk meer resultaat weet te boeken.

 

Na de training resultaatgericht management:

 • Kent u de principes van resultaatgericht management en kunt u ze toepassen
 • Weet u afdelingsdoelen te vertalen naar concrete resultaten
 • Voelen uw medewerkers zich eigenaar van de afdelingsdoelen
 • Begrijpt u de verschillende rollen van opdrachtgever (u) en opdrachtnemer (medewerker)
 • Voert u effectief overleg met team en medewerkers om te komen tot gedragen afspraken
 • Boekt u meer resultaten met uw team

 

Bovendien herkent u zich in één of meer van de volgende situaties:

 • Ik moet met minder mensen meer werk doen
 • Ik hoor van medewerkers dat zij niet goed weten wat van hen verwacht wordt
 • Ik zie dat we als afdeling doelgerichter kunnen werken
 • Ik heb duidelijk voor ogen wat ik wil bereiken, nu mijn afdeling nog
 • Ik hoor collega’s en management praten over resultaatgericht management en wil zelf ervaren wat het inhoudt