Managementtrainingen

Sales Management (2 x 2 daags)

De lat gaat omhoog! Als manager opereer je in een complexe omgeving en ben je de ‘spil van de organisatie’. Tijdens de training Sales Management houden we je een spiegel voor en leren we je hoe je medewerkers optimaal motiveert.

 

Na de training Sales Management

  • Weet u wat de motivatie indicatoren van uw medewerkers zijn
  • Stuurt u scherper op: Zelfvertrouwen, Zelfkennis en Zelfsturing
  • Kunt u beter beantwoorden aan de individuele ambities, kwaliteiten en talenten van uw medewerkers
  • Kent u het effect van uw leiderschapsgedrag op de motivatie en werkethiek van uw medewerkers
  • Kunt u uw team/medewerkers zodanig inspireren dat zij intrinsiek (vanuit zichzelf) bewegen in de richting van de organisatiedoelen

 

Tijdens de training staat uw persoonlijke praktijksituatie centraal. Uw eigen ambitie, waarden en talenten worden vertrekpunten om te leren door reflectie en door te doen. Theorie en praktijk worden vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Vanuit deze invalshoeken analyseert u de diverse ingebrachte praktijksituaties. U bepaalt uw handelen voor de toekomst en oefent nieuwe gedragsvormen.